0 Items

Լիսեռի օձիքներ

Լիսեռի օձիքներ լիսեռ ~ 1

Դյույմ շարքի լիսեռի օձիքներ

Պինդ լիսեռի օձիքներ
Լիսեռի օձիքներ մեկ պառակտմամբ
Լիսեռի մանյակներ ՝ կրկնակի ճեղքերով
Լիսեռի օձիքներ կրկնակի ճեղքերով (H)

Մետրական շարքի լիսեռի օձիքներ

Պինդ լիսեռի օձիքներ
Լիսեռի օձիքներ մեկ պառակտմամբ
Լիսեռի մանյակներ ՝ կրկնակի ճեղքերով
Լիսեռ մանյակ acc. դեպի DIN705
Լիսեռի մանյակ (H-AB տիպ)

Pin It է Pinterest